LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

אור לחינוך


 -
-
-
-
נושא: חינוך, מצוינות, ילדים ונוער, שינוי חברתי.
מייסד: ליאור לפיד (יחד עם שגרירים ובוגרים נוספים שהצטרפו לאורך השנים)
שנה: החל מ-2003.
איזור: כלל ארצי.
-
-
-
 
 
 
 
בשנת 2003 החליט ליאור לפיד, שגריר Lead, להתמקד בתחום החינוך ובסיוע לתלמידים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים באשדוד, במודל חדשני המכיל חונכות אישית (מנטורינג), פעילות קבוצתית והתנדבות של המשתתפים בקהילה. שלוש שנים לאחר שהחל את הפעילות, הצטרף אל ליאור אהרן טופר, גם הוא שגריר Lead, והחל להפעיל את התכנית בירושלים. לאחר ארבע שנים, ועם התרחבות משמעותית של פעילות "אור לחינוך", נרשם הפרויקט כעמותה עצמאית והחל להתנהל כגוף עצמאי לכל דבר ועניין. לליאור ואהרן הצטרפו שגרירים ובוגרים נוספים במהלך השנים (כמו גם סטודנטים ואנשי חינוך שאינם נמנים על שורות הארגון) והובילו את "אור לחינוך" לפתח פעילות ארצית שהשפיעה, נכון להיום, על למעלה מ-2,000 משתתפים ומשתתפים.
 
במסגרת הפעילות ב"אור לחינוך", מקבל כל אחד מהחניכים (תלמידי כיתות ו') חונך או חונכת אישיים, ויחד עוסקים הצמדים בפיתוח תחומי מצוינות שונים- משירה וריקוד, דרך בישול ומשחק, ועד סטנדאפ ובעלי חיים. באמצעות עיסוק בתחום עניין משותף - נוצרת תחושת בטחון, שייכות וערך עצמי של המשתתפים. שילוב של פעילות קבוצתית בקבוצת השווים ופעילות התנדבות למען הקהילה המקומית גורמת למשתתפים לחוש חלק חשוב ומשמעותי בחברה הישראלית. שיא הפעילות של אור לחינוך, מדי שנה, הוא אירוע שנתי בו עולים המשתתפים על במה ומופיעים במיטב כישוריהם לצד אמנים מובילים המתנדבים במיוחד למטרה זו.
 
 
על פעילותה הענפה, זכתה העמותה בהוקרות רבות, ביניהן: אות ראש הממשלה, מגן שר הרווחה, אות שר החינוך, אות המופת של המועצה להשכלה גבוהה, מגן ראש העיר אשדוד, מגן ראש העיר אשקלון, מגן ראש העיר גבעתיים ועוד.
 
 
שתי שגרירות (כיום בוגרות) Lead מתראיינות בערוץ הראשון על חלקן ב'אור לחינוך' (בזמנו הפרויקט עוד נקרא 'אח בוגר'):
 
ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני