LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה
 
ההכשרה ב-LEAD נעשית מתוך אמונה כי כדי לפתח מנהיגות יש לאפשר לשגרירים להתנסות ולהשפיע בזירות שונות. לכן, ההכשרה מתבצעת בשלוש זירות:
א. כנסים    ב. עבודה בצוותים אזוריים    ג. הובלת פרויקט אישי
 
ההשתתפות בכל הפעילויות של הארגון (כולל בסמינרים ובכנסים) אינה כרוכה בתשלום כלשהו. בנוסף, ישנה תכנית הכשרה מתקדמת המוצעת לבוגרים שמעוניינים לשוב ולקחת חלק בפעילות הארגון אחרי שירותם הצבאי או הלאומי.
 
א. כנסים  - תכנית ההכשרה של שגריר ב-LEAD כוללת שבעה כנסים המתפרשים על פני שנתיים. הכנסים נערכים בזמן חופשות בית הספר. במהלך הכנסים שגרירי LEAD נפגשים עם מנהיגים ואנשים מובילים בחברה הישראלית.
1. כנס פתיחה
2. כנס Out Door Training
3. כנס חשיבה יצירתית
4. כנס קבלת החלטות
5. כנס Out Door Training at Night
6. כנס הובלת שינוי
7. כנס מנהיגות כדרך חיים
 
ב. מפגשים צוותיים - שגרירי LEAD נחלקים לשישה עד שבעה צוותים אזוריים ופועלים בכל חלקי הארץ, שלוש שעות פעם בשבועיים ובליווי מנחה צוות מקצועי. חלקו הראשון של כל מפגש מוקדש ללמידה תאורטית של מודלים חברתיים ורכישה של כלים ומיומנויות ואינה דומה ללמידה בית ספרית (לא משננים, לא נבחנים וכמעט ולא כותבים). בחלקו השני של המפגש מנסים השגרירים לסייע זה לזה בהובלת פרויקטים חברתיים תוך ביצוע סימולציות לקראת מפגשים עתידיים עם גופים ציבוריים, העברת משובים ושיתוף בחוויות שצברו מאז המפגש הקודם וקביעת יעדים למפגש הבא.
 
ג. פרויקט אישי - במסגרת המסלול מתנסה כל שגריר במנהיגות מעשית, באמצעות הקמת פרויקט. למידת מהות המנהיגות נעשית באמצעות החוויה. כבר בגיל תיכון צוברים השגרירים ניסיון ב"עולם האמיתי" כגון: גיוס תקציבים, ניהול אנשים ועבודה מול גופי שלטון. דוגמאות לפרויקטים כאלה ניתן לראות באתר במאגר הפרוייקטים וב-LeadTV.
ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני