LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

ODT 1


דף 1 מתוך 2 נמצאו 17 רשומות

לומדים לאזן יחד
נחים יחד בין המשימות
צוחקים יחד
הולכים על החבל
שיווי משקל צוותי
וגם קצת פוזות לא מזיק
מפעל דגים 3
מפעל דגים 2
מפעל דגים 1
המבוך2
מחייכים למצלמה
סיכום על חוף הים
המבוך
רד עלה , עלה ורד
הכנות אחרונות לקראת המשימה
מנווטים ביחד


ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני