LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

מנהיגות כדרך חיים


עיקר העיסוק בכנס הינו בשאלה כיצד ניתן להפוך את המנהיגות לדרך חיים. במקביל מתבצעת התבוננות מעמיקה על כברת הדרך שעברו השגרירים עד כה במסלול וכמו כן ניסיון להגיע מוכנים ככל האפשר למסגרת הבאה אליה הם נכנסים. הנוכחות בכנס זה הינה חובה ושגריר שלא מגיע לכנס זה, לא יהיה בוגר LEAD.

 

 

ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני