LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

הובלת שינוי


היכולת להתמודד, להסתגל ולהוביל תהליכי שינוי היא מרכיב מרכזי של תופעת המנהיגות. הכנס מורכב מסדרת התנסויות ייחודיות ומרתקות, שבמהלכן נחשפים המשתתפים לחסמים הפוגעים ביכולתם להתמודד עם שינויים בסביבתם ועשויים למנוע מהם להוביל שינויים. ע"י מגוון התנסויות אנחנו מלמדים אותם כיצד ניתן להרגיש את הפחד ולעשות דברים למרותו ולא לתת לו לשתק אותנו.

 
          
                      

 

 

 

 

ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני