LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

ODT at night


בכנס זה גורם ההפתעה משחק תפקיד מרכזי. לאורך הכנס מתמודדים בני הנוער עם משימות שונות אשר אותן עליהם לבצע בשעות הלילה ולמצוא את הדרכים הטובות ביותר על מנת לעבור שלב אחר שלב, כאשר עליהם לשים דגש על הפרטים הקטנים אשר יועילו להם במהלך הפעילות הלילית. כאשר המסר המרכזי מדבר על החשיבות של תכנון וירידה לפרטים קטנים על מנת להגיע רחוק בסטנדרטים גבוהים. כמו כן בכנס הזה מתחדד המעבר מהשלב התאורטי לשלב המעשי בזירות ההתנסות שלהם.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני