LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

קבלת החלטות


כנס שבו השגרירים מבררים את המקום בו הם מצויים בהווה בכל מעגלי חייהם המשמעותיים לעומת המקום בו הם היו רוצים להיות. הם לומדים כיצד לקחת אחריות לצמצם את הפער ולקבל החלטות אפקטיביות ביותר עבורם לטווח הקצר והארוך.

 

           

 
                                                 חזרה למסלול ההכשרה
                                              תמונות נוספות מכנס קבלת החלטות
 
ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני