LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

Out Door Training


O.D.T – אימון מנהיגות אתגרי באוויר הפתוח. בכנס O.D.T מובילים השגרירים משימות - ביבשה, באוויר ובים... עובדים יחד כצוות ומתאמנים על המנהיגות שלהם בשטח. הנחת היסוד העומדת בבסיס השיטה הנה שיציאתו של האדם מזירת הפעילות היום-יומית הרגילה שלו, אל זירה חדשה ולא מוכרת, גורמת לו להיפתח ולחוות חוויות בעוצמות חזקות ביותר. חוויות אלו נחרטות בזיכרון ומתורגמות בהמשך ללמידה משמעותית.
 
                 
 
                 
 
                                                        חזרה למסלול ההכשרה
                                                      תמונות נוספות מכנס ODT
ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני