LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

מפגשים בצוותים


מפגשים צוותיים - שגרירי LEAD נחלקים לשישה עד שבעה צוותים אזוריים ופועלים בכל חלקי הארץ, שלוש שעות פעם בשבועיים ובליווי מנחה צוות מקצועי. חלקו הראשון של כל מפגש מוקדש ללמידה תאורטית של מודלים חברתיים ורכישה של כלים ומיומנויות בנושאים כמו ניהול קונפליקטים, הובלת פרויקטים, קבלת החלטות וכו'. הלמידה היא למידה חווייתית-התנסותית ואינה דומה ללמידה בית ספרית (לא משננים, לא נבחנים וכמעט ולא כותבים). בחלקו השני של המפגש מנסים השגרירים לסייע זה לזה בהובלת פרויקטים חברתיים תוך ביצוע סימולציות לקראת מפגשים עתידיים עם גופים ציבוריים, העברת משובים, שיתוף בחוויות שצברו מאז המפגש הקודם וקביעת יעדים למפגש הבא.

במהלך המפגשים השגרירים יוזמים, מתכננים ומבצעים פרויקטים שבמרכזם ניצבת תרומה לחברה ולקהילה. תוך כדי העבודה על הפרויקטים הללו לומדים השגרירים על המנהיגות שלהם, מהן נקודות החוזק שלהם ועל מה הם צריכים לעבוד על מנת לממש את עצמם טוב יותר בתחום המנהיגות.
 
ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני