LEAD - המסלול לפיתוח מנהיגות צעירה בישראל
כניסת חברים הרשמה מקוונת
LEAD - פיתוח מנהיגות צעירה

החזון והאמונה


החזון

שינוי תרבות ההנהגה בישראל מבחינה ערכית ומוסרית, באמצעות טיפוח דור העתיד.


האמונה

LEAD מכיר בפוטציאל המנהיגות האדיר הטמון בדור הצעיר ומאמין כי באמצעות ההשקעה בעידודו ובחינוכו, יבוא פוטנציאל זה לידי מימוש בהישגים משמעותיים לחברה.
 
  
המטרה

LEAD שם לעצמו כמטרה לסייע לקהילה לאתר פוטנציאל מנהיגות בקרב בני הנוער ולפתח בהם כישורים אשר יצמיחו מנהיגות צעירה - מנהיגות זאת תוביל את חברתנו לעתיד טוב יותר.

LEAD מעודד את הנוער לפתח מנהיגות בעלת חשיבה ביקורתית, מוסרית ואמיצה, בעלת מידות של אחריות ציבורית וקהילתית, בעלת חזון, אשר שמה לנגד עיניה את ערכי הדמוקרטיה.


הערכים

-  כל אדם זכאי להזדמנות שווה כדי להכיר ולבטא את הפוטנציאל הגלום בו
- LEAD  מתייחס שאופן שיוויוני אל בני הנוער הפעילים בו, ללא הבדלי דת, מין, מוצא או עמדה פוליטית
-  מתוך אמונה כי דבר לא צריך להפריע להגשמת המטרה ובכלל זה מצב כלכלי, ההשתתפות במסלול אינה כרוכה בתשלום.

ICS בניית אתרים תנאי שימוש   דיווח תוכן פוגעני